Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Minh Thông

Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Minh Thông Là Ai? 🙏

Tiểu Sử Hòa thượng Thích Minh Thông là một trong những bậc cao Tăng có uy tín và ảnh hưởng lớn trong Phật giáo Việt Nam hiện…

Tiểu Sử Ni Sư Hương Nhũ

Tiểu Sử Ni Sư Hương Nhũ Là Ai? Ở Chùa Nào?

Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ là một ni sư trẻ tuổi nổi tiếng với trí tuệ uyên bác, khả năng thuyết pháp lôi cuốn, và sự…

Tiểu Sử Thầy Thích Giác Hạnh

Tiểu Sử Thầy Thích Giác Hạnh – TÂM KHÔNG TẠP NIỆM

Tiểu Sử Thầy Thích Giác Hạnh như thế nào ?Hòa thượng Thích Giác Hạnh là một nhân vật Phật giáo có tầm ảnh hưởng lớn đến đời…

Tiểu Sử Thầy Thích Nhuận Đức

Tiểu Sử Thầy Thích Nhuận Đức là ai? Trụ Trì chùa nào?

Thầy Thích Nhuận Đức là một nhà sư trẻ tuổi tài năng, được nhiều người biết đến với những bài giảng Phật pháp gần gũi, dễ hiểu,…

Tiểu Sử Thầy Thích Chân Quang

Tiểu Sử Thầy Thích Chân Quang – Thiền Tôn “PHẬT QUANG”

Trong chiều dài lịch sử Phật Giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Chân Quang là một hình mẫu tu sĩ có ảnh hưởng sâu sắc đến nền…